خرید آنلاین فایل پاورپوینت فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

لینک دانلود

پاورپوینت فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

دانلود پاورپوینت با موضوع فرایندهای تصفیه آب و فاضلاب،در قالب ppt و در 126 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
فصل اول: آشنایی عمومی با فرآیندهای تصفیه آب و فاضلابفرآیندهای فیزیکی تصفیه (unit operation)فرآیندهای شیمیایی تصفیه (unit processes)فرآیندهای بیولوژیکی (biological processes)آشنایی اجمالی با انواع فرآیندهای موجود در تصفیه آب و فاضلاب
فصل دوم: آشنایی با سینتیک واکنش های شیمیاییانواع واکنش شیمیاییسینتیک واکنش های شیمیاییسرعت واکنش هامعادلات سینتیک درجه صفر، اول و دومواکنش های قابل برگشتسرعت واکنش ها و عوامل موثر برواکنش ها (نظیر غلظت و کاتالیزورها)
فصل سوم: آشنایی با سینتیک واکنش های بیولوژیکیاکسیداسیون باکتریاییرشد باکتریایی (رابطه مونو)رشد باکتری و مصرف مواد غذاییمرگ و میر باکتری ها و اثر آن بر رشد باکتری ها
فصل چهارم: طراحی راکتور شیمیایی و بیولوژیکیانواع راکتور شیمیایی و بیولوژیکی (ناپیوسته، اختلاط کامل لوله ای)آشنایی با معادلات حاکم بر آن هارژیم جریان هیدرولیکی راکتورهاانواع نحوه ورود مواد غذایی به سیستمراکتورهای سری و موازی و شرایط پایداری آن ها، شامل تغییرات غلظت، محاسبه حجم و روابط جرمیمیکروارگانیزم ها و مواد مصرفی بدون برگشت یا با برگشت لجن در راکتورهای بیولوژیکیزمان اقامت سلولی Өc، تعیین ضرایب سینتیک برای طراحی راکتور نظیر Kd, Ks, Kانواع محیط های رشد میکروبی: محیط رشد چسبیده، محیط رشد معلق، محیط رشد دوگانه (Hybrid)
فصل پنجم: آشنایی با انواع روش های تصفیه فاضلابفرایندهای هوازیبرکه های تثبیت فاضلابلاگون های هوادهیفرآیند لجن فعالصافی چکندهدیسک های بیولوژیکی دوارفرآیندهای بیولوژیکی بی هوازیلاگون بیهوازیفرآیند تماسیفیلترهای بیهوازیفرآیند بیهوازی پتوی لجن با جریان رو به بالا (UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket)راکتور بیهوازی چندقسمتی (ABR: Anaerobic Baffled Reactor)

لینک دانلود

مطالب دیگر:
تحقیق تصفیه آب و فاضلاب 21 جزوه آموزشی انگلیسی اصول تصفیه آب و فاضلاب گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب پاورپوینت فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب